Er dit internet svagt og ustabilt? Så få installeret et professionelt WiFi løsning.

Vi kan rådgive og guide dig i hvad der passer bedst til størrelse af dit hjem og dit behov.

Vi hjælpe også gerne med montering og konfigurering af dit netværk og får det til at køre optimalt.

For at et Smarthjem skal fungere optimalt er det første vigtig med et stabil og rigtig opsat WiFi netværk.

Etablering af WiFi link mellem 2 bygninger

Vi anvender udstyr af Ubiquiti Unifi til den krævende eller Tp-Link som er prisbillig men et godt alternativ.