Wiser batteri “loft-pir”

Loft pir kan bruges i et rum hvor man ønsker at lyset skal tænde automatisk og slukke efter et stykke tid, her viser vi den simple programmering hvor pir aktiveres, tænder lys som så forbliver tændt så længe man er i rummet, når man forlader rummet vil lyset så slukke efter et stykke tid. Dette kan også kombineres med andre funktioner som et manuel tryk osv.</p> <p>Vi starter med at tilføje en lofts-pir og i dette tilfælde en fuga lysdæmper !! navngiv dem til noget der giver mening for dig, her har vi bare valgt at de sider i et “værelse”

Hvis man går ind under pir indstillinger kan man ændre hvordan den skal agerer.. jeg vil dog ikke komme så meget omkring dette da standard indstillinger virker fra en start af, dog kan man ændre lidt på “Forsinkelse af registrering” da det har betydning for hvor tit pir’en sender et signal om bevægelse..

Nu skal vi have funktionen til at virke og hertil skal der oprettes 2 “Automatisering” en for tænd og en for sluk, det smarte er jo de senere kan bruge i “Scenarie”

Først opretter vi en for at tænde lyset, betingelse opfyldt “bevægelse aktiv” skal udføre en handling “tænd kontakt” her har vi brugt en lysdæmper, så det kunne ligeså godt være “lysnivaeu 40%”

Herefter skal vi oprette en for, sluk funktionen efter et tidsudløb, betingelse opfyldt “bevægelse ikke aktiv” skal udføre en handling “Forsinkelse 1min” eller hvor lang tid man nu ønsker, herefter skal handling “sluk kontakt” udføres