Wiser rumstyring / standalone “flere enheder”

Wiser batteri tryk og to Wiser enheder: (Puck 1 & 2 styres separat på øverste og nederste bjælker på Wiser batteritryk)

Puck 1: Tryk 8 gange på “Setup” knappen og vent til at dioden lyser grønt.

Wiser batteri tryk: Tryk 3 gange på knap “1” og vent til dioden lyser grønt kortvarigt.

Puck 2: Tryk 3 gange på knap “Setup” og vent til dioden lyser grønt.

Puck 1: Tryk 8 gange på “Setup” knappen, nu lyser ingen enheder grønt.

Wiser batteri tryk: Tryk 8 gange på “1” knappen og vent til at dioden lyser grønt.

Puck 1: Herefter trykker man 3 gange på “Setup” knappen.

Wiser batteri tryk: Vælg og tryk på den ønskede knap eller for at styre Puck 1.

OBS: Hvis Puck 1 kan styres fra både knap 1-2 og 3-4 skal man gøre følgende:

Hold knap 1 og 4 nede samtidig og ind til den blinker rødt en gang. (Nu virker øverste og nederste bjælke individuelt)

Wiser batteri tryk: Tryk 8 gange på “1” knappen og vent til at dioden lyser grønt.

Puck 2: Tryk 3 gange på “Setup” knappen.

Wiser batteri tryk: Vælg og tryk på den ønskede knap eller for at styre Puck 2.